Firefox 2 - sprawdzanie pisowni - 2 języki - jak to zrobić?


(system) #1

Mam pytanie - jak w Firefoxie 2 w funkcji sprawdzania pisowni aktywować 2 słowniki na raz? Chciałbym mieć włączoną możliwość sprawdzania języka polskiego i angielskiego na raz - bez konieczności przełączania ich.


(ak6) #2

to se chyba ne da :frowning:


(Edlib) #3

włącz sprawdzanie polskiego, a do sprawdzania angielskiego używaj

osobnego programiku tiny spell- http://www.tinyspell.m6.net/