Firefox 57 i kolejkowanie pobierania plików


(p19koz) #1

Zna ktoś sposób implementacji do Firefox’a 57 kolejkowania pobierania plików?