Firefox Addons-SDK - dodanie pliku css do chrome://


(look997) #1

Jak w Firefox Addons-SDK dodać pliku css do chrome://, działający na interface całej przeglądarki?