Firefox - dlaczego dodatki przestają być kompatybilne?


(hatezit) #1

Witam,
Co prawda czytałem, że nowsze wersje firefoxa przechodzą na webextension, ale dlaczego firebug i inne są oznaczone jako przestarzałe? Nawet wtyczki do pobierania mp3 i filmów znikły. Po prostu, nie ma żadnego dodatku, gdy wyszukuję.


(Domker) #2

To tylko cisza przed burzą - zobaczysz, co będzie się działo w Firefox 57


(Pablo79) #3

Dlatego, bo zmienia się API rozszerzeń. Dotychczasowe XUL zostanie zastąpione Web Extensions. Stare API zostanie wyłączone na dobre wraz z premierą Firefox 57.


(daras28-82) #4

Tak to bywa z gównianym oprogramowaniem.


(hatezit) #5

To ja dziękuję za takie ulepszenie, gdzie firebug dla webmasterów nie będzie dostępne a ulubionych wtyczek, nie będzie można zainstalować. Złe posunięcie i chyba zainstaluje starszą wersję firefox. Z drugiej strony na Xp mam starszą wersję(52) i też nie mogę pobrać wtyczek.


(Domker) #6

Pamiętaj, że od wersji Firefox 55 już downgrade nie można zrobić bezproblemowo.

Firefox does not support downgrades, even though this may have worked in past versions. Users who install Firefox 55+ and later downgrade to an earlier version may experience issues with Firefox.
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/


(hatezit) #7

Domyśliłem się, że jest wyłączony. Tylko czemu porządne wtyczki jak wspomniany firebug też został usunięty? To co mam zmienić przeglądarkę? Co prawda Chrome jest dobry i też jest firefox dla developerów, czy webmasterów, ale wolę używać firefoxa + wtyczki o których wyżej wspomniałem. Wystarczy, że zainstaluję wersję 54 FF.


(krystian3w) #8

On będzie integrowany z domyślnymi narzędziami spod “zbadaj element” / F12.


(RikoDEV) #9

Do premiery firefoxa 57 jeszcze dużo czasu i nie przesadzajcie że rozszerzenia są skazane na śmierć. Używam nightly od 3 tygodni i z każdym dniem lista rozszerzeń kompatybilnych z FF 57 zwiększa się. Przynajmniej moje 3 których używam dostały już aktualizacje. :slight_smile:


(krystian3w) #10

Mnie cieszy że jednak jest api do rozbudowywania menu z ppm i “duplikuj kartę” można dopiąć - na razie na dole listy.


(hatezit) #11

Zależy jakie rozszerzenia. Jeżeli mam mieć nowego FF tylko z powodu samego firebuga, to słabo. Obecnie mam jedna wtyczkę do pobierania mp3 z youtube i nie zawsze dobrze pobierze. A filmów teraz w ogóle nie mogę pobrać.


(krystian3w) #12

dużo osób tu poleca youtube-dl https://rg3.github.io/youtube-dl/


(Domker) #13

Ale nie ma, co się dziwić, bo jest dużo bardziej zaawansowany niż większość dodatków do przeglądarek tego typu.

Jedynie użytkowników Windows może przyprawić o zawrót głowy mnogość parametrów :smile: :slight_smile:

Usage: youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]

Options:
 General Options:
  -h, --help            Print this help text and exit
  --version            Print program version and exit
  -U, --update           Update this program to latest version. Make
                   sure that you have sufficient permissions
                   (run with sudo if needed)
  -i, --ignore-errors       Continue on download errors, for example to
                   skip unavailable videos in a playlist
  --abort-on-error         Abort downloading of further videos (in the
                   playlist or the command line) if an error
                   occurs
  --dump-user-agent        Display the current browser identification
  --list-extractors        List all supported extractors
  --extractor-descriptions     Output descriptions of all supported
                   extractors
  --force-generic-extractor    Force extraction to use the generic
                   extractor
  --default-search PREFIX     Use this prefix for unqualified URLs. For
                   example "gvsearch2:" downloads two videos
                   from google videos for youtube-dl "large
                   apple". Use the value "auto" to let
                   youtube-dl guess ("auto_warning" to emit a
                   warning when guessing). "error" just throws
                   an error. The default value "fixup_error"
                   repairs broken URLs, but emits an error if
                   this is not possible instead of searching.
  --ignore-config         Do not read configuration files. When given
                   in the global configuration file
                   /etc/youtube-dl.conf: Do not read the user
                   configuration in ~/.config/youtube-
                   dl/config (%APPDATA%/youtube-dl/config.txt
                   on Windows)
  --config-location PATH      Location of the configuration file; either
                   the path to the config or its containing
                   directory.
  --flat-playlist         Do not extract the videos of a playlist,
                   only list them.
  --mark-watched          Mark videos watched (YouTube only)
  --no-mark-watched        Do not mark videos watched (YouTube only)
  --no-color            Do not emit color codes in output

 Network Options:
  --proxy URL           Use the specified HTTP/HTTPS/SOCKS proxy.
                   To enable experimental SOCKS proxy, specify
                   a proper scheme. For example
                   socks5://127.0.0.1:1080/. Pass in an empty
                   string (--proxy "") for direct connection
  --socket-timeout SECONDS     Time to wait before giving up, in seconds
  --source-address IP       Client-side IP address to bind to
  -4, --force-ipv4         Make all connections via IPv4
  -6, --force-ipv6         Make all connections via IPv6

 Geo Restriction:
  --geo-verification-proxy URL   Use this proxy to verify the IP address for
                   some geo-restricted sites. The default
                   proxy specified by --proxy (or none, if the
                   options is not present) is used for the
                   actual downloading.
  --geo-bypass           Bypass geographic restriction via faking
                   X-Forwarded-For HTTP header (experimental)
  --no-geo-bypass         Do not bypass geographic restriction via
                   faking X-Forwarded-For HTTP header
                   (experimental)
  --geo-bypass-country CODE    Force bypass geographic restriction with
                   explicitly provided two-letter ISO 3166-2
                   country code (experimental)

 Video Selection:
  --playlist-start NUMBER     Playlist video to start at (default is 1)
  --playlist-end NUMBER      Playlist video to end at (default is last)
  --playlist-items ITEM_SPEC    Playlist video items to download. Specify
                   indices of the videos in the playlist
                   separated by commas like: "--playlist-items
                   1,2,5,8" if you want to download videos
                   indexed 1, 2, 5, 8 in the playlist. You can
                   specify range: "--playlist-items
                   1-3,7,10-13", it will download the videos
                   at index 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12 and 13.
  --match-title REGEX       Download only matching titles (regex or
                   caseless sub-string)
  --reject-title REGEX       Skip download for matching titles (regex or
                   caseless sub-string)
  --max-downloads NUMBER      Abort after downloading NUMBER files
  --min-filesize SIZE       Do not download any videos smaller than
                   SIZE (e.g. 50k or 44.6m)
  --max-filesize SIZE       Do not download any videos larger than SIZE
                   (e.g. 50k or 44.6m)
  --date DATE           Download only videos uploaded in this date
  --datebefore DATE        Download only videos uploaded on or before
                   this date (i.e. inclusive)
  --dateafter DATE         Download only videos uploaded on or after
                   this date (i.e. inclusive)
  --min-views COUNT        Do not download any videos with less than
                   COUNT views
  --max-views COUNT        Do not download any videos with more than
                   COUNT views
  --match-filter FILTER      Generic video filter. Specify any key (see
                   the "OUTPUT TEMPLATE" for a list of
                   available keys) to match if the key is
                   present, !key to check if the key is not
                   present, key > NUMBER (like "comment_count
                   > 12", also works with >=, <, <=, !=, =) to
                   compare against a number, key = 'LITERAL'
                   (like "uploader = 'Mike Smith'", also works
                   with !=) to match against a string literal
                   and & to require multiple matches. Values
                   which are not known are excluded unless you
                   put a question mark (?) after the operator.
                   For example, to only match videos that have
                   been liked more than 100 times and disliked
                   less than 50 times (or the dislike
                   functionality is not available at the given
                   service), but who also have a description,
                   use --match-filter "like_count > 100 &
                   dislike_count <? 50 & description" .
  --no-playlist          Download only the video, if the URL refers
                   to a video and a playlist.
  --yes-playlist          Download the playlist, if the URL refers to
                   a video and a playlist.
  --age-limit YEARS        Download only videos suitable for the given
                   age
  --download-archive FILE     Download only videos not listed in the
                   archive file. Record the IDs of all
                   downloaded videos in it.
  --include-ads          Download advertisements as well
                   (experimental)

 Download Options:
  -r, --limit-rate RATE      Maximum download rate in bytes per second
                   (e.g. 50K or 4.2M)
  -R, --retries RETRIES      Number of retries (default is 10), or
                   "infinite".
  --fragment-retries RETRIES    Number of retries for a fragment (default
                   is 10), or "infinite" (DASH, hlsnative and
                   ISM)
  --skip-unavailable-fragments   Skip unavailable fragments (DASH, hlsnative
                   and ISM)
  --abort-on-unavailable-fragment Abort downloading when some fragment is not
                   available
  --keep-fragments         Keep downloaded fragments on disk after
                   downloading is finished; fragments are
                   erased by default
  --buffer-size SIZE        Size of download buffer (e.g. 1024 or 16K)
                   (default is 1024)
  --no-resize-buffer        Do not automatically adjust the buffer
                   size. By default, the buffer size is
                   automatically resized from an initial value
                   of SIZE.
  --playlist-reverse        Download playlist videos in reverse order
  --playlist-random        Download playlist videos in random order
  --xattr-set-filesize       Set file xattribute ytdl.filesize with
                   expected file size (experimental)
  --hls-prefer-native       Use the native HLS downloader instead of
                   ffmpeg
  --hls-prefer-ffmpeg       Use ffmpeg instead of the native HLS
                   downloader
  --hls-use-mpegts         Use the mpegts container for HLS videos,
                   allowing to play the video while
                   downloading (some players may not be able
                   to play it)
  --external-downloader COMMAND  Use the specified external downloader.
                   Currently supports
                   aria2c,avconv,axel,curl,ffmpeg,httpie,wget
  --external-downloader-args ARGS Give these arguments to the external
                   downloader

 Filesystem Options:
  -a, --batch-file FILE      File containing URLs to download ('-' for
                   stdin)
  --id               Use only video ID in file name
  -o, --output TEMPLATE      Output filename template, see the "OUTPUT
                   TEMPLATE" for all the info
  --autonumber-start NUMBER    Specify the start value for %(autonumber)s
                   (default is 1)
  --restrict-filenames       Restrict filenames to only ASCII
                   characters, and avoid "&" and spaces in
                   filenames
  -w, --no-overwrites       Do not overwrite files
  -c, --continue          Force resume of partially downloaded files.
                   By default, youtube-dl will resume
                   downloads if possible.
  --no-continue          Do not resume partially downloaded files
                   (restart from beginning)
  --no-part            Do not use .part files - write directly
                   into output file
  --no-mtime            Do not use the Last-modified header to set
                   the file modification time
  --write-description       Write video description to a .description
                   file
  --write-info-json        Write video metadata to a .info.json file
  --write-annotations       Write video annotations to a
                   .annotations.xml file
  --load-info-json FILE      JSON file containing the video information
                   (created with the "--write-info-json"
                   option)
  --cookies FILE          File to read cookies from and dump cookie
                   jar in
  --cache-dir DIR         Location in the filesystem where youtube-dl
                   can store some downloaded information
                   permanently. By default
                   $XDG_CACHE_HOME/youtube-dl or
                   ~/.cache/youtube-dl . At the moment, only
                   YouTube player files (for videos with
                   obfuscated signatures) are cached, but that
                   may change.
  --no-cache-dir          Disable filesystem caching
  --rm-cache-dir          Delete all filesystem cache files

 Thumbnail images:
  --write-thumbnail        Write thumbnail image to disk
  --write-all-thumbnails      Write all thumbnail image formats to disk
  --list-thumbnails        Simulate and list all available thumbnail
                   formats

 Verbosity / Simulation Options:
  -q, --quiet           Activate quiet mode
  --no-warnings          Ignore warnings
  -s, --simulate          Do not download the video and do not write
                   anything to disk
  --skip-download         Do not download the video
  -g, --get-url          Simulate, quiet but print URL
  -e, --get-title         Simulate, quiet but print title
  --get-id             Simulate, quiet but print id
  --get-thumbnail         Simulate, quiet but print thumbnail URL
  --get-description        Simulate, quiet but print video description
  --get-duration          Simulate, quiet but print video length
  --get-filename          Simulate, quiet but print output filename
  --get-format           Simulate, quiet but print output format
  -j, --dump-json         Simulate, quiet but print JSON information.
                   See the "OUTPUT TEMPLATE" for a description
                   of available keys.
  -J, --dump-single-json      Simulate, quiet but print JSON information
                   for each command-line argument. If the URL
                   refers to a playlist, dump the whole
                   playlist information in a single line.
  --print-json           Be quiet and print the video information as
                   JSON (video is still being downloaded).
  --newline            Output progress bar as new lines
  --no-progress          Do not print progress bar
  --console-title         Display progress in console titlebar
  -v, --verbose          Print various debugging information
  --dump-pages           Print downloaded pages encoded using base64
                   to debug problems (very verbose)
  --write-pages          Write downloaded intermediary pages to
                   files in the current directory to debug
                   problems
  --print-traffic         Display sent and read HTTP traffic
  -C, --call-home         Contact the youtube-dl server for debugging
  --no-call-home          Do NOT contact the youtube-dl server for
                   debugging

 Workarounds:
  --encoding ENCODING       Force the specified encoding (experimental)
  --no-check-certificate      Suppress HTTPS certificate validation
  --prefer-insecure        Use an unencrypted connection to retrieve
                   information about the video. (Currently
                   supported only for YouTube)
  --user-agent UA         Specify a custom user agent
  --referer URL          Specify a custom referer, use if the video
                   access is restricted to one domain
  --add-header FIELD:VALUE     Specify a custom HTTP header and its value,
                   separated by a colon ':'. You can use this
                   option multiple times
  --bidi-workaround        Work around terminals that lack
                   bidirectional text support. Requires bidiv
                   or fribidi executable in PATH
  --sleep-interval SECONDS     Number of seconds to sleep before each
                   download when used alone or a lower bound
                   of a range for randomized sleep before each
                   download (minimum possible number of
                   seconds to sleep) when used along with
                   --max-sleep-interval.
  --max-sleep-interval SECONDS   Upper bound of a range for randomized sleep
                   before each download (maximum possible
                   number of seconds to sleep). Must only be
                   used along with --min-sleep-interval.

 Video Format Options:
  -f, --format FORMAT       Video format code, see the "FORMAT
                   SELECTION" for all the info
  --all-formats          Download all available video formats
  --prefer-free-formats      Prefer free video formats unless a specific
                   one is requested
  -F, --list-formats        List all available formats of requested
                   videos
  --youtube-skip-dash-manifest   Do not download the DASH manifests and
                   related data on YouTube videos
  --merge-output-format FORMAT   If a merge is required (e.g.
                   bestvideo+bestaudio), output to given
                   container format. One of mkv, mp4, ogg,
                   webm, flv. Ignored if no merge is required

 Subtitle Options:
  --write-sub           Write subtitle file
  --write-auto-sub         Write automatically generated subtitle file
                   (YouTube only)
  --all-subs            Download all the available subtitles of the
                   video
  --list-subs           List all available subtitles for the video
  --sub-format FORMAT       Subtitle format, accepts formats
                   preference, for example: "srt" or
                   "ass/srt/best"
  --sub-lang LANGS         Languages of the subtitles to download
                   (optional) separated by commas, use --list-
                   subs for available language tags

 Authentication Options:
  -u, --username USERNAME     Login with this account ID
  -p, --password PASSWORD     Account password. If this option is left
                   out, youtube-dl will ask interactively.
  -2, --twofactor TWOFACTOR    Two-factor authentication code
  -n, --netrc           Use .netrc authentication data
  --video-password PASSWORD    Video password (vimeo, smotri, youku)

 Adobe Pass Options:
  --ap-mso MSO           Adobe Pass multiple-system operator (TV
                   provider) identifier, use --ap-list-mso for
                   a list of available MSOs
  --ap-username USERNAME      Multiple-system operator account login
  --ap-password PASSWORD      Multiple-system operator account password.
                   If this option is left out, youtube-dl will
                   ask interactively.
  --ap-list-mso          List all supported multiple-system
                   operators

 Post-processing Options:
  -x, --extract-audio       Convert video files to audio-only files
                   (requires ffmpeg or avconv and ffprobe or
                   avprobe)
  --audio-format FORMAT      Specify audio format: "best", "aac",
                   "flac", "mp3", "m4a", "opus", "vorbis", or
                   "wav"; "best" by default; No effect without
                   -x
  --audio-quality QUALITY     Specify ffmpeg/avconv audio quality, insert
                   a value between 0 (better) and 9 (worse)
                   for VBR or a specific bitrate like 128K
                   (default 5)
  --recode-video FORMAT      Encode the video to another format if
                   necessary (currently supported:
                   mp4|flv|ogg|webm|mkv|avi)
  --postprocessor-args ARGS    Give these arguments to the postprocessor
  -k, --keep-video         Keep the video file on disk after the post-
                   processing; the video is erased by default
  --no-post-overwrites       Do not overwrite post-processed files; the
                   post-processed files are overwritten by
                   default
  --embed-subs           Embed subtitles in the video (only for mp4,
                   webm and mkv videos)
  --embed-thumbnail        Embed thumbnail in the audio as cover art
  --add-metadata          Write metadata to the video file
  --metadata-from-title FORMAT   Parse additional metadata like song title /
                   artist from the video title. The format
                   syntax is the same as --output. Regular
                   expression with named capture groups may
                   also be used. The parsed parameters replace
                   existing values. Example: --metadata-from-
                   title "%(artist)s - %(title)s" matches a
                   title like "Coldplay - Paradise". Example
                   (regex): --metadata-from-title
                   "(?P<artist>.+?) - (?P<title>.+)"
  --xattrs             Write metadata to the video file's xattrs
                   (using dublin core and xdg standards)
  --fixup POLICY          Automatically correct known faults of the
                   file. One of never (do nothing), warn (only
                   emit a warning), detect_or_warn (the
                   default; fix file if we can, warn
                   otherwise)
  --prefer-avconv         Prefer avconv over ffmpeg for running the
                   postprocessors (default)
  --prefer-ffmpeg         Prefer ffmpeg over avconv for running the
                   postprocessors
  --ffmpeg-location PATH      Location of the ffmpeg/avconv binary;
                   either the path to the binary or its
                   containing directory.
  --exec CMD            Execute a command on the file after
                   downloading, similar to find's -exec
                   syntax. Example: --exec 'adb push {}
                   /sdcard/Music/ && rm {}'
  --convert-subs FORMAT      Convert the subtitles to other format
                   (currently supported: srt|ass|vtt)

(Seba228215) #14

To ten youtube-dl działa tak, że sami musimy w oknie tekstowym pisać wartość parametrów ? To ja tego mogę nie ogarnąć.