Firefox domaga się sterownika grafiki, który jest zainstalowany?


(Bogdan_G) #1

Albo są różne wersje takich samych sterowników grafiki, albo Firefoxowi coś się myli?


Basilisk FF55:

Palmoon 27.7: