Firefox gubi połączenie

(Darkvifon) #1

Witam! Od jakiegoś czasu Firefox przestał mi otwierać strony. Wygląda to tak, że działa normalnie i nagle nie chce nic otworzyć. Gdy go wyłączę, to proces i tak zostaje i muszę go zamykać ręcznie. Po ponownym włączeniu znowu chwilę działa i nagle przestaje. Dzieje się tak zarówno w Firefoxie 2 jak i 3. Trójkę mam w wersji portable, więc wydaje mi się, że ustawienia dwójki nie mogą nic psuć. Zastanawia mnie, to że ten sam Firefox po skopiowaniu na inny komputer działa jak najbardziej normalnie. Opera i IE działają normalnie. Ktoś miał już taki problem?

(Szwejas2) #2

daj log z hijackthis

(Darkvifon) #3
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:44:13, on 2008-06-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Strokeit\strokeit.exe

C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Samurize\Client.exe

C:\Program Files\FastStone Capture\FSCapture.exe

C:\Program Files\MagicFormation\MagicFormation.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\nHancer\nHancerService.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NeoSmart Technologies\ToolTipFixer\ToolTipFixer.exe

C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 RC1\FirefoxPortable.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 RC1\App\firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: CommandBar.CtrlMHook - {3f1ab67e-12aa-352e-b4e0-a5f1810b60dd} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Update Class - {6F282C89-3BD3-4387-92D9-C76428B07E07} - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoopdateBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.14.2\gears.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [StrokeIt] C:\Program Files\Strokeit\strokeit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector

O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Magical UnInstall\UIWatcher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Client Default.lnk = C:\Program Files\Samurize\Client.exe

O4 - Startup: FastStone Capture.lnk = C:\Program Files\FastStone Capture\FSCapture.exe

O4 - Startup: MagicFormation.lnk = ?

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.14.2\gears.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.14.2\gears.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1198515678031

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: prio.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c897c615c0bec) (gupdate1c897c615c0bec) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: nHancer Support (nHancer) - KSE - Korndörfer Software Engineering - C:\Program Files\nHancer\nHancerService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - tzuk - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: NST ToolTipFixer (TTFixerService) - NeoSmart Technologies - C:\Program Files\NeoSmart Technologies\ToolTipFixer\ToolTipFixer.exe


--

End of file - 9740 bytes
(huber2t) #4

fix w hijackthis

(Adasbimbajs) #5

mscoree.dll jest plikiem .net frameworka a avgssie.dll jest częścią programu antywirusowego AVG Anti-Virus.

(huber2t) #6

tubisiontko a czy ty nie widzisz że tych plików już nie ma na jego dysku

(Darkvifon) #7

Usunięte. Może się mylę, ale chyba nie to przeszkadzało liskowi. Niemniej dziękuję za pomoc w usunięciu niepotrzebnych wpisów i oczekuję na dalsze porady.

W dniu 18.06.2008 , o godzinie 13:09 został dopisany post przez wojtas170890

Problem już rozwiązałem (chyba). Jednak ustawienia zwykłego Firefoxa mogą wpływać na wersję portable. Dzisiaj wgrywałem stabilnego Firefoxa 3, ale nie chciałem przenosić ustawień z dwójki, więc je usunąłem i wszystko działa. Dodam, że czyściutki Firefox 3 Portable też się wieszał do czasu usunięcia tamtych ustawień. Piszę to, bo może komuś się kiedyś przyda.

W dniu 19.06.2008 , o godzinie 9:25 został dopisany post przez wojtas170890

Dobra, jednak nie rozwiązałem problemu…