Firefox nie chce sie włączyć


(seed123456789) #1

Firefox niby się włącza myszka z kółkiem lecz czekam godzinę i się nic się nie dzieje


(adam9870) #2

Zrestartuj komputer. Nie włączaj Firefoksa. Naciśnij logo Windows + R, w okienku Uruchom wpisz %appdata% i zmień nazwę katalogu Mozilla na inną np. Mozilla123. Spróbuj uruchomić Firefoksa.


(krystian3w) #3

Przytrzymaj klawisz shift i kliknij w ikonę Firefox.

Powinien się spróbować włączyć w trybie awaryjnym bez dodatków / zaoferować opcje odświeżenia do ustawień domyślnych z zachowaniem zakładek, haseł, historii (bez dodatków i ich ustawień).