Firefox OS - czy da się zainstalować na Galaxy Trend 2 Lite?


(Fras Krzysztoff) #1

Dało by się zainstalować FFOS na galaxy trend 2 lite? czy jest jakaś lista wspieranych modeli?


(rgabrysiak) #2

https://www.mozilla.org/pl/firefox/os/devices/