Firefox+WMP=zabójcza konfiguracja... :/


(Michal Lessner) #1

Siema!

Mam taki problem. Po formatowaniu dysku, do niektórych folderów nie miałem dostepu. Zrobiłem wszystko według Waszych instrukcji, znów mam dostęp do folderów.

Ostatnio zaczął ciągle mi się komp wieszać, przeważnie przy takiej konfiguracji: Firefox+Windows Media Player (nieważne jaka wersja, przy każdej 9,10,11). Jak mam te dwa programy uruchomione to komp po prostu nie chce się ruszyć. Skanowałem kompa: skanerami on-line (Pandą, skanerem Symanteca, MKS), na kompie mam Pandę.

Jak zawiecha już się skończy, co trwa jakąś minutę wszystkie programy już normalnie działają. Firefox się wyłącza. Gdy chcę go włączyć następuje kolejna zawiecha, a po niej wyskakuje komunikat: "Inny program korzysta z firefox.exe"(czy coś takiego. Jest to strasznie denerwujące...

Czy mi ktoś pomoże?

Tu log z HiJackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:23:38, on 2006-07-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE

D:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\avciman.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\psimreal.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarT2006] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\{3C172011-B2BD-4DAB-BE18-019032FA12D2}\{98032D6F-3EE6-4646-B68C-40BF012AC89B}\..\..\T2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x0009"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] D:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1151661143924

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0B6F7366-3159-40EF-83A7-81E08B0ECBB0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0B6F7366-3159-40EF-83A7-81E08B0ECBB0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0B6F7366-3159-40EF-83A7-81E08B0ECBB0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (Omega 1.6693) (Q) (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\pavsrv51.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program files\panda software\panda titanium 2006 antivirus + antispyware\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\PsImSvc.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware\TPSrv.exe

(boczi) #2

OT :arrow: Kosz


(chrucik) #3

jak ja miałem taki błąd to zniwelował go format c:/q .... ale jeszcze możesz spróbować:

start>uruchom>chkdsk


(Michal Lessner) #4

Próbowałem także Mój komputer>>PPM na C:>>Narzędzia>>Sprawdzanie błędów>>Sprawdź>>Zaptaszkowane dwie opcje>>Rozpocznij

Ponownie uruchamiam kompa, czekam, widze obraz bootowalny "Windows XP" po tym w 1 sekundzie miga obraz tego programu WIndowsa do sprawdzania dysku, po tym pojawia się jakiś niebieski ekran a na nim dyużo rzeczy napisanych ale on też miga w 1 sekundzie i komp się resetuje. Pomaga tylko przywrócenie do ostatniej dobrej konfiguracji... :confused:


(lazikar) #5

Jako OT kOsz.


(Pikus Po) #6

ja bym radził kupno kości pamieci! 8)