Firefox zapisuje pliki w folderze Temp

Tak jak w tytule Firefox zapisuje niektóre pliki w folderze zupełnie ignorując ustawienia pobierania plików, co najdziwniejsze tylko niektóre pliki np. zip.
A na przykład pliki exe normalnie w pobranych

Przy zipach wybierasz otwarcie pliku, a przy exe zapis. Jeśli plik chcesz tylko otworzyć to trafia do katalogu tymczasowym i po zamknięciu powinien być automatycznie usunięty.