Firefox?


(Mahsoft) #1

Jak przeniecs ulubione z IE do FF ???


(Drahalt) #2

http://mozillapl.org/forum/about-3016.html

Pozdrawiam :slight_smile:


(Jas Mo) #3

klik na

Plik>importuj