Firefox5 a link do kotwicy w ramce


(SMDOBPRO) #1

Dlaczego w Firefox 5 nie działa mi link do etykiety

o konstrukcji np:

x

tutaj zawartość strony

x

Strona page_1.html wyświetlana jest w ramce w ramce na page_0.html i chodzi o to oczywiście aby nadal pozostać w tej ramce ale przenieść się na górę strony lub otworzyć page_3.html#gora

Taki układ działa w firefox 3 ,IE 7 ale ni hu...hu w firefox 5.

Gdzie popełniam błąd.


(-Puma-) #2

Zamiast name zastosuj id , być może w FX5 już name nie działa jako przestarzały sposób.


(SMDOBPRO) #3

Dawałem id nie przenosi do poczatku strony tak jak ff 3.6 albo ie to problem chyba w ramkach bo cała heca odbywa się w ramce,zobacze jeszcze jutro dzisiaj nie czasowy jestem.