Fitr plików w FileZilla Client


(SMDOBPRO) #1

Czasami przy wysyłaniu całych folderów na server chciałbybym aby został przesłany (uwzględniony) jeden typ plików np. tylko *.html i to bez względu na to czy plik starszy czy nowszy inny rozmiar etc.

Czy da się to ustawić i przeprowadzić w FileZilla jesli tak to w jaki sposób.


(Grzegorz Olszewski) #2

Podgląd -> Filtry nazw plików

Możesz utworzyć filtr nazw plików, np. htm i html. Pliki, które są odfiltrowane, nie zostaną wysłane na serwer, i dotyczy to całego zaznaczonego katalogu razem z podkatalogami.

Uwaga - filtr jest wykluczający, tzn. jeśli chcesz wysłać tylko pliki html, to tworzysz filtr "nazwa pliku kończy się na html lub htm" i zaznaczasz opcję "filtruj pozycje nie pasujące do żadnego z następujących" - wtedy odfiltrujesz niepasujące, a htm i html zostaną wysłane na serwer.


(SMDOBPRO) #3

Dzięki budda86,dodam że w moim przypadku trzeba było w opcji Filtr stosowany do: zaznaczyć tylko pliki.