[Flash/AS 3.0] Losowe wczytanie SWF


(kacztery) #1

Witam,

Mam pytanie odnośnie wczytywania losowych plików SWF. Udało mi się zrobić, że są one zaczytywane i wyświetlane z tym, że tylko jeden jest powtarzany. W jaki sposób zrobić, aby początkowo jeden był wylosowany i jak się skończy, to lecą następne?

var movieArray:Array = [mov1','mov2','mov3'];

var loader:Loader = new Loader();

var index:int = movieArray.length * Math.random();

var url:String = movieArray[index] + '.swf';


loader.load(new URLRequest(url));

loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, loaderComplete);

loader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, loaderIOError);

addChild(loader);


function loaderComplete(e:Event):void

{

	trace("Successfully loaded", url);

}


function loaderIOError(e:IOErrorEvent):void

{

	trace("Failed to load", url);

}

(Konrad Kosowski) #2

ActionScript tylko liznąłem i afaik możesz mieć z tym problem (jeśli to Ci się “udało”). Jest co najmniej kilka sposobów:

  1. z poziomu filmu (ostatniej klatki) wywołać funkcję ładującą kolejny film

  2. rozpakować ostatnią klatkę i dodać do niej event, na który będzie reagował kod

Hmm… jeszcze by się pewnie coś znalazło…