FLASH AS3 - otwieranie zew. SWF w nowym oknie


(Ckris) #1

Witam, mam problem:

korzystam z kodu aby otworzyć filmik zlinkowany do menu flash (menu z danymi lokalnymi):

M1_1_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, open);

function open(e:MouseEvent):void

{

var url:String = "Data/m1_r1/m1_r1_controller.swf";

var request:URLRequest = new URLRequest(url);

navigateToURL(request);

}

jak zmodyfikować/co dodać, aby po kliknięciu na przycisk filmik nie otwierał się w przeglądarce internetowej tylko w nowym okienku flash player?

pozdrawiam