Flash MX 6.0 a Flash MX 7.0


(Www Ontarius) #1

Co zrobić aby pliki z Flasha 6 były otwierane przez 7??