Flash player niewidoczny w przeglądarce Cyberfox


(zeus7) #1

Próbowałem ponownej instalacji flash playera a także przeglądarki Cyberfox. Cyberfox nie widzi flashplayera. Na innych

przeglądarkach nie ma tego problemu.


(Bogdan_G) #2

A cyberfox x64 i do niego zainstalowany adobe flash payer x64?


(zeus7) #3

Dzięki. Zainstalowałem wersje cyberfox wersje x32 do AMD i Flash player uruchamia się.