Flash - spowolnienie animacji


(Pedrossi) #1

Czy da się w jakiś sposób spowolnić działanie animacji zrobionej we Flashu (animacja jest zamieszczona na stronie)??