FLASH - wyciszanie mikrofonu

Witam,

mam problem z przyciskiem wyciszenia mikrofonu w flash. Znalazłem skrypt który odowiada za wyciszenie mikrofonu w flash:

import flash.media.Microphone;

import flash.system.Security;

import flash.system.SecurityPanel;


 var mic:Microphone;

 var cryNum:Number = 0;

 var isMuted:Boolean;


 function init():void{

	//setup the microphone

	mic = Microphone.getMicrophone();

	//set the sample-rate to 44 khz

	mic.rate = 44;

	//adjust the gain - (0 - 100) - default 50;

	//mic.gain = 50;

	// send the audio from the mic to the speakers. this can cause terrible feedback. Other options are to connect the audio to a netStream.

	mic.setLoopBack(true);

	//set echo supression

	mic.setUseEchoSuppression(true);

	//pop open the security panel, but sense we are looping back to the speakers, the security box opens automatically

	//Security.showSettings(SecurityPanel.MICROPHONE);


}


// mute/unmute all sounds

function muteSounds(val:Boolean):void{

	isMuted = !isMuted;


	var trans:SoundTransform;

	if(isMuted){

		trans = new SoundTransform(0);

		SoundMixer.soundTransform = trans;

	}

	else{

		trans = new SoundTransform(1);

		SoundMixer.soundTransform = trans;

	}

}
init();

stop();

Problem jest jednak, że nie wiem jak użyć opcji ismute… jak nadać przyciskowi opcję aby aktywował.

Chodzi mi o kod mniej więcej takiej reakcji:

Po nacisnięciu zmień wartosć na ismute (a ten kod powyżej powinienm sam już potem zinterpretować is mute i wyłączyć mikrofon?