[flex] Wczytywanie XML'a


(Kukicola) #1

Napisałem program, który teoretycznie powinien ładować plik XML i wyświetlać go w tabeli

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

width="500" height="600"

creationComplete="init()"

>    title="Przegląd Badań"

    paddingBottom="10" paddingLeft="10" paddingRight="10" paddingTop="10"

  >

      id="myDataGrid" 

      dataProvider="{myXML.badanie}"

    >

Problem leży w tym, że dostaję komuniakt

C:\Documents and Settings\kuki\Moje dokumenty\Echo\src\Main.mxml(53): Warning: Data binding will not be able to detect assignments to "myXML".

Co jest źle w tym kodzie?