Flight to Future


(Trashall) #1

jak pokonać stereotypy html xhtml dhtml javascript php,, a może coś innego?

chciałbym tworzyć interaktywne strony.Ale powyższe formaty to prehistoria.

Czy jest jakaś alternatywa interaktywna komunikacja?


(Airborn) #2

FLEX?


(Trashall) #3

Flex bazującego na Adobe Flash. MXML bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie.

dziękuję ciekawy pomysł.

Może ktoś doświadczony chciałby się wypowiedzieć na temat, tej iluzji jakie to ma możliwości.