Folder nie jest dostępny

Niedawno gdy włączałem komputem wyskoczył komunikat o uszkodzonym profilu. Komputer stworzył zastępczy, jednak

do tamtego nie mogłem się dostać. Zrobiłem więc nowy, stary usunąłem, jednak folderów z tamtego profilu nie usuwałem.

I teraz gdy chcę się do nich dostać w C:/Documents and Settings, folder “z” jest nie dostępny, odmowa dostępu.

Chciałbym się tam dostać i wyodrębnić niektóre pliki, a potem go skasować, gdyż waży ponad 200Gb.

Dodam też, że używam Windows XP Home Edition. Liczę na waszą pomoc :slight_smile: .

Przypuszczam że podczas tworzenia konta ustawiłeś opcje “by dane prywatne”. Masz kilka możliwości by to odzyskać:

  1. Pierwszy sprawdź czy twoje nowe konto ma uprawnienia administratora. Jeśli nie to zmień.

  2. Podczas logowania naciśnij klawisz alt + ctr + del i w okienku logowania wpisz Login Administrator jeśli nie wpisałeś żadnego hasła przy instalacji w pole hasło pozostaw puste.

  3. Uruchom system w trybie awaryjnym i zaloguj się na konto Administratora.

  4. Uruchom linuksa z live cd.

  5. Wyciągnij dysk twardy i podepnij go w innym komputerze.

Każda z tych czynności powinna dać ci dostęp do tego folderu i plików.

Źle zrobiłeś, po upewnieniu się trzeba było przetransferować dane ze starego do nowego z pominięciem kilku plików, tedy by problemów nie było.

w trybie awaryjnym należy wyłączyć proste udostępnianie plików, a następnie przejąć folder na własność:

Mój komputer>>Narzędzia>>Opcje folderów>>Widok>>Ustawienia zaawansowane>>wyczyścić pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)>>OK.

  1. Kliknij PPM na folder, który chcesz przejąć na własność >> Właściwości.

  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk OK w oknie komunikatu Zabezpieczenia (jeśli się pojawi).

  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.

  4. Na liście Nazwa kliknij własną nazwę użytkownika, nazwę Administrator, jeśli zalogowano się jako Administrator, lub kliknij grupę Administratorzy.

Jeśli chcesz przejąć na własność zawartość folderu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

  1. Kliknij przycisk OK.