Folder OneDrive jako dysk?


(Mireczek) #1

Podłączam folder usługi OneDrive jak dysk "S" wpisem rejestru:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices]

 

Wszystko działa dobrze, dysk "S" pojawia się w oknie mój komputer, ale system uparcie tworzy w powyższym folderze folder "System Volume Information" z uprawnieniami tylko dla systemu i usługa OneDrive przerywa synchronizację.

 

Jest może jakieś znane rozwiązanie? Może istnieje jakiś klucz rejestru, w którym można zabronić systemowi na tworzenie folderu odzyskiwania w powyższym folderze?

 

Nawet gdy usunę utworzony folder, to po restarcie pojawia się on na nowo.