Folder startowy w Eksploratorze Windows

W Windows XP uruchomienie Eksploratora powoduje wyświetlenie zawartości folderu Moje dokumenty zamiast jak to było wcześniej (win98)Mój komputer z widokiem dysków zainstalowanych w systemie. Sposób: kliknij prawym klawiszem myszy na skrócie do Eksploratora Windows i w linijce Element docelowy dopisujemy na końcu spację i ciąg /e,/n,. Pełna linia powinna wyglądać tak:

%SystemRoot%\explorer.exe /e,/n,