Form2mail i puste e-maile ;/


(m@teo) #1

Witam.

mama formularz na stronie działający na podstawie skryptu form2mail.

Wypełniam kazde pole w tym formularzu wysyłam i dostaje e-maila ale pustego.

nie wiem co jest zrabane ;/


(Skr3czu) #2

Zmieniałem coś w skrypcie? czy wszytko dobrze zrobiłeś? podaj linka


(m@teo) #3

to jest formularz:

Temat: Twój Email: Wiadomość:
[/code] a To form2mail
[code]<?php /******************************************************************************\ * Simple Page Protect Version 1.0 * * Copyright 2000 Frederic TYNDIUK (FTLS) All Rights Reserved. * * E-Mail: tyndiuk@ftls.org Script License: GPL * * Created 02/28/2000 Last Modified 02/28/2000 * * Scripts Archive at: http://www.ftls.org/php/ * *******************************************************************************/ /*******************************************************************************/ // Necessary Variables: $TO = "kontakt@grafikuj.info"; // En: E-Mail of mail recipient. // Fr: E-Mail pour l'envoie. $DEFAULT_EXIT_PAGE = "http://grafikuj.info"; // En: exit page. // Fr: page de sortie. // End Necessary Variables section /******************************************************************************/ $headers = "From: Newslatter $SERVER_NAME <$mail>\n"; $headers .= "X-Mailler: PHP 3 Form2Mail made by FTLS, http://grafikuj.info\n"; $message = ""; while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) { $message .= "$key : $val\n"; } $message .= "\nSent by ".gethostbyaddr($REMOTE_ADDR). " ($REMOTE_ADDR)\n"; mail($TO, $subject, $message, $headers); // En : Send mail // Fr : Envoi du mail if(! $exit_page) $exit_page = $DEFAULT_EXIT_PAGE; Header("Location: ".$exit_page); // Exit -> $exit_page ?>