Format eps w photoshop


(Balus01) #1

Czy format eps da podzielic się na warstwy?

Jeżeli tak to w jaki sposób?


(Phobos64) #2

Nie da się. Najłatwiej podzielić go sobie w Illustratorze i po kawałku przerzucić do okna PS, wtedy bez problemu zmieni się (po zaznaczeniu opcji) w obiekt inteligentny (czyli skalowany bezstratnie).