Format - LOG


(system) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie tego loga, bo wczoraj robiłem formata.

Z góry wszystkim serdeczne dzięki. :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:41:17, on 2005-06-26

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\PROGRAMY\KERIO PERSONAL FIREWALL 4.1.3 - CHRONI PRZED WłAMANIAMI Z SIECI\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

D:\PROGRAMY\KERIO PERSONAL FIREWALL 4.1.3 - CHRONI PRZED WłAMANIAMI Z SIECI\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAMY\SKYPE 1.3.0.51 - PROGRAM UMOżLIWIAJąCY PROWADZENIE ROZMóW PRZEZ INTERNET\SKYPE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\PROGRAMY\OPERA 8.01 PL - NAJLEPSZA PRZEGLąDARKA INTERNETOWA\OPERA.EXE

D:\PROGRAMY\HIJACK THIS 1.99.1 - PROGRAM POZWALAJąCY NA UPORANIE SIę ZE ZłOśLIWYM OPROGRAMOWANIEM\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [skype] D:\programy\Skype 1.3.0.51 - program umożliwiający prowadzenie rozmów przez internet\Skype.exe /tray

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.1.3 - chroni przed włamaniami z sieci\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "D:\PROGRAMY\CCLEANER V1.20 - PROGRAM SłUżąCY GłóWNIE DO OCHRONY PRYWATNOśCI, LECZ MA W SOBIE TAKżE INNE PRZYDARNE FUNKCJE\CCLEANER.exe" /AUTO

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

Aha, jakby ktoś się pytał. Antywira zainstaluję później, bo na razie nie mam czasu.

PS. Czy warto instalować Kasperskiego?


(Qbek50) #2

log czysty 8)

warto, jeden z najlepszych AV 8)


(El Presidento) #3

Jezeli masz dosyc mocny komputer to tak ja uzywam go juz dosyc dlugo i polecam :wink:


(system) #4

Serdeczne dzięki. :smiley: