Format .pae

Ściągnełem pewien film o rozszerzeniu .pae O.o

Z czym to sie je? O.o

:arrow: http://www.powerarchiver.com/

http://filext.com/detaillist.php?extdet … rch=Search

Z tego wynika że plik jest skompresowany PowerArchiwer.