Formatowanie sprintf


(adami) #1

sprintf(printbuff,"%2.0d:%2.0d",(int)hr,(int)min);

Czy jest jakiś sposób na tą funkcja aby w przypadku np. min=1 zamiast pustego miejsca przed 1 było 0 a później  normalnie wyświetlało ?


(Rolek0) #2

%02d albo %.2d

http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/