Formatowanie wyjścia cout - beznadziejny problem


(Wieloiksiasty) #1

Witam,

ostatnio naskrobałem prosty programik:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main(int count, char *argumenty [])

{

	cout << dec << "DEC:\t" << argumenty[1] << endl;

	cout << oct << "OCT:\t" << argumenty[1] << endl;

	cout << hex << "HEX:\t" << argumenty[1] << endl;


	return 0;

}

Program prosty jak instalacja Ubuntu, ale nie działa tak jak powinien! !!


(Fiołek) #2

Błędnie zakładasz, że przekazujesz programowi liczbę całkowitą - przekazujesz mu ciąg znaków(jeśli podasz tekst też go przyjmie i wyświetli). Musisz skonwertować argumenty[1] na inta(czy jakikolwiek inny typ liczbowy), np. przez atoi i dopiero wyświetlić, wtedy zadziała.


(Wieloiksiasty) #3

Oczywiście... Najprostsze błędy najtrudniejsze do wykrycia.

Dzięki