Formularz - błąd w 33 linijce


(Prezes 1995) #1

<?php

if (count($_POST))

{

////////// USTAWIENIA //////////

$email = 'krzysztof_p_95@wp.pl'; // Adres e-mail adresata

$subject = 'Strona'; // Temat listu

$message = 'Dziękujemy za wysłanie formularza'; // Komunikat

$error = 'Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza'; // Komunikat błędu

$charset = 'iso-8859-2'; // Strona kodowa

//////////////////////////////

$head =

"MIME-Version: 1.0\r\n" .

"Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" .

"Content-Transfer-Encoding: 8bit";

$body = '';

foreach ($_POST as $name => $value)

{

if (is_array($value))

{

for ($i = 0; $i < count($value); $i++)

{

$body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n";

}

}

else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n";

}

echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error;

}

else

{

?>

Imię:

Nazwisko:

Hasło:

<?php

}

?>


(MaXDemage) #2

U mnie działało - swoja droga dostaniesz miala ;p

Przypuszczam, że masz wyłączoną funkcje mail()... ale było by lepiej nam odgadnąć gdybyśmy widzieli dokładnie jaki błąd wywala.


(Prezes 1995) #3

Dokładnie to taki:

Warning: mail() [function.mail]: "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing in C:\xampp\htdocs\index.php on line 33

Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza

(Janek Max) #4

Przecież jasno ci pisze

Ustaw sendmail_from w php.ini lub ustaw nagłówek From: przy wysyłaniu maila.

Czyli dodajesz zmienną z FROM i wpisujesz ją w funkcję mail