Formularz email - brak polskich znaków

Mam oto taki formularz kontaktowy działa idealnie poza wysyłanie polskich znaków(krzaczki). Co mam zrobić żeby polskie znaki się wyświetlały?

<?php
} else {
  //twoje dane
  $email = 'brossi1@o2.pl';
  
  //dane z formularza
  $formName = $_POST['formName'];
  $formEmail = $_POST['formEmail'];
  $formText = $_POST['formText'];
  
  if(!empty($formName) && !empty($formEmail) && !empty($formText)) {
    //--- początek funkcji weryfikującej adres e-mail ---
    function checkMail($checkmail) {
     if(filter_var($checkmail, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      if(checkdnsrr(array_pop(explode("@",$checkmail)),"MX")){
        return true;
       }else{
        return false;
       }
     } else {
      return false;
     }
    }
    //--- koniec funkcji ---
    
    if(checkMail($formEmail)) {
     //dodatkowe informacje: ip i host użytkownika
     $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
     $host = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
     $protocol = strpos(strtolower($_SERVER['SERVER_PROTOCOL']),'https') 
            === FALSE ? 'http' : 'https';
      $host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
      $script = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
      $params = $_SERVER['QUERY_STRING'];
			
       
      $currentUrl = $protocol . '://' . $host . $script . '?' . $params;
     
     //tworzymy szkielet wiadomości
     //treść wiadomości
     $mailText = "Treść wiadomości:/n$formText/nOd: $formName, $formEmail ($ip, $host)/nLink: $currentUrl";
     
     //adres zwrotny
     $mailHeader = "From: $formName <$formEmail>";
     
     //funkcja odpowiedzialna za wysłanie e-maila
     @mail($email, '[Zapytanie]', $mailText, $mailHeader) or die('Błąd: wiadomość nie została wysłana');
     
     //komunikat o poprawnym wysłaniu wiadomości
     echo 'Wiadomość została wysłana';
    } else {
      echo 'Adres e-mail jest niepoprawny';
    }
  }
  else {
   //komunikat w przypadku nie powodzenia
   echo 'Wypełnij wszystkie pola formularza';
  }
}
?>

Próbowałeś dodać do nagłówka informacje o kodowaniu znaków?

Tak próbowałem i nic to nie daje

A jak próbowałeś ?

Spróbuj coś takiego:

$mainHeader = "From: $formName <$formEmail>\r\n".
  "Reply-To: $formName <$formEmail>\r\n".
  "Content-type: text/plain; charset=utf-8\r\n".
  "MIME-Version: 1.0";