Formularz html - automatyczne zaznaczenie radiobutton


(Pawlus1993) #1

Witam serdecznie,

chciałbym, żeby po tym, jak użytkownik zacznie wpisywać dane do textarea radiobutton, który znajduje się koło niego został zaznaczony. Jak można takie coś osiągnąć? Mam kilka takich pytań w formularzu, poniżej kod jednego z nich:

<p>3. Jeśli nie, to jak są realizowane działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi? </p>

<p><input type="radio" name="q3" value="XXX"> XXX </p>

<p><input type="radio" name="q3" value="YYY"> YYY </p>

<p><input type="radio" name="q3" value="Inne: "> Inne (jakie?)</p> 
<textarea class="form-control" rows="3" name="q31" value=" "></textarea>

(stasinek) #2

Zapoznaj się z biblią http://www.w3schools.com/jsref/event_oninput.asp

Wklej swoje pole do i sprawdź http://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_oninput

Poszukaj również na stackoverflow bo IE nie zawsze działa jak trzeba.

http://stackoverflow.com/questions/2823733/textarea-onchange-detection