Formularz kontaktowy - brak polskich znaków


(Nurdurion) #1

Witam.


(Grzelix) #2

Ogólnie zmienna hedear w twoim kodzie jest niepoprawna z punktu technicznego. Headers jako 4 parametr w funkcji mail oznacza nagłówki wiadomiści. np

Content-type: text/html; charset=utf-8

Poczytaj tutaj: http://php.net/manual/pl/function.mail.php

I spróbuj np takiego kodu :

$to = 'nobody@example.com';
$subject = 'the subject';
$message = 'hello';
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n" .
'Content-type: text/html; charset=utf-8';


mail($to, $subject, $message, $headers);

(Nurdurion) #3

Częściowy sukces.

 

Zmieniłem

$header = "Wiadomość ze strony www";

na

$header .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8';

I wiadomość przychodzi z polskimi znakami. Problem w tym, że wszystko przychodzi w jednej linijce:

 

 

Da się to jakoś rozbić na trzy linijki?


(Grzelix) #4

W headerze dałeś typ 

Content-type: text/html;

Więc wiadomość możesz dać np tak:

$wiadomosc = "imie i nazwisko:" . $nazwisko . "<br/>";
$wiadomosc .= "tresc: " . $tresc . "<br/>";
$wiadomosc .= "e-mail:" . $mail;

(Nurdurion) #5

Wydaje się, ze teraz wszystko działa w porządku!

Dziękuję bardzo za pomoc!