Formularz Kontaktowy zgodny z Walidatorem W3C

Witam, mam problem z wywalidowaniem formularza kontaktowego.

<?php

// sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta

if (empty($_POST['submit'])) {

    // wyświetlamy formularz

    echo "

| Treść wiadomości | |
| Imię, nazwisko lub nick | |
| Adres e-mail | |
|   |   |

“; } // sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste elseif (!empty($_POST[‘tresc’]) && !empty($_POST[‘imie’]) && !empty($_POST[‘email’])) { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = “Treść wiadomości:\n$_POST[tresc]\nWysłał: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]”; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = “From: $_POST[imie] <$_POST[email]>”; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail(“adres@domena.pl”,“Wiadomosc ze strony WWW”,”$message","$header") or die(‘Nie udało się wysłać wiadomości’); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo "
Wiadomość została wysłana poprawnie!"; } // lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca else echo “Wypełnij wszystkie pola formularza!”; ?> [/code]

http://www.kess.snug.pl/?sid=10&pid=17

No przecież jak walidujesz tutaj http://validator.w3.org to wyświetla się co jest nie tak, więc w czym masz problem?

Niektóre błędy: brak action w form, niepozamykane inputy …

Zrezygnuj z tabelek w formularzach -> http://www.smashingmagazine.com/2006/11 … solutions/

Poprawny formularz > http://zajec.net/test/formularz