Formularz w HTML, przesyłany przez php

Witam !

Chciałbym zrobić na mojej stronce ankietę, problem polega na tym, że typowy formularz w HTML-u pod WINDOWS XP zamiast wysłać całości po zatwierdzeniu otwiera agenta poczty i wysyła go jedynie w ten sposób. Niestety jest problem jeśli takowego agenta poczty ktoś nie ma. Wiem że da się za pomocą metody POST w php przesłać taką ankietę pod odpowiedni adres. Niestety jeszcze raczkuje( a i to za wiele powiedziane) :> w php i nie wiem jak to zrobić. Będę wdzięczny za pomoc :slight_smile:

PS. Mile widziany będzie przykładowy kod… :roll:

w każdym kursie php jest artykuł poświęcony formularzą, tam rozwiane zostaną wszelkie Twoje wątpliwości

użyj form2mail :stuck_out_tongue:

<?php

/ ****************************************************************************** \

* Simple Page Protect Version 1.0 *

* Copyright 2000 Frederic TYNDIUK (FTLS) All Rights Reserved. *

* E-Mail: tyndiuk@ftls.org Script License: GPL *

* Created 02/28/2000 Last Modified 02/28/2000 *

* Scripts Archive at: http://www.ftls.org/php/ *

******************************************************************************* /

/ ******************************************************************************* /

// Necessary Variables:


$TO = "nowi90@gmail.com";

	// En: E-Mail of mail recipient.

	// Fr: E-Mail pour l'envoie.


$DEFAULT_EXIT_PAGE = "http://portal.cgsm.info/index.php";

	// En: exit page.

	// Fr: page de sortie.


// End Necessary Variables section

/ ****************************************************************************** /


$headers = "From: Newslatter $SERVER_NAME <$mail>\n";

$headers .= "X-Mailler: PHP 3 Form2Mail made by FTLS, http://portal.cgsm.info/index.php\n";


$message = "";


while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) { 

	$message .= "$key : $val\n"; 

} 


$message .= "\nSent by ".gethostbyaddr($REMOTE_ADDR). " ($REMOTE_ADDR)\n";


mail($TO, $subject, $message, $headers); 

	// En : Send mail

	// Fr : Envoi du mail 


if(! $exit_page)

	$exit_page = $DEFAULT_EXIT_PAGE;


Header("Location: ".$exit_page);

	// Exit -> $exit_page


?>