Formularz w HTML

Witam jak zrobić formularz aby po wypełnieniu i wysłaniu przychodził wypelniony a nie pusty mail.

Ale jaki formularz ?:> daj kod…

jako nie gramotna zapytam jaki kod

Zawierajacy dane (deklaracja członkowska)

A ja już myślałem, że masz coś zrobione ;p

Chodzi Ci o taki formularz kontaktowy ? jeżeli tak to zobacz:

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=for … Google&lr=

Pozdrawiam :wink:

function initArray()

{

this.length = initArray.arguments.length

for (var i=0;i

this[i+1] = initArray.arguments

} // end initArray.

var DOWArray = new initArray(“niedziela”, “poniedziałek”, “wtorek”,

“¶roda”,

“czwartek”, “pi±tek”, “sobota”);

var MOYArray = new initArray(“stycznia”, “lutego”, “marca”, “kwietnia”,

“maja”,

“czerwca”, “lipca”, “sierpnia”,“wrze¶nia”, “paĽdziernika”, “listopada”,

“grudnia”);

var LastModDate = new Date(document.lastModified);

var i; //zmienna pomocnicza do sprawdzania y2kbug

document.write(" Ostatnia aktualizacja strony :

");

document.write(DOWArray[(LastModDate.getDay()+1)],", ");

document.write(LastModDate.getDate()," ");

document.write(MOYArray[(LastModDate.getMonth()+1)]," ");

//START sprawdzanie wyswietlania daty przez przegladarki IE i NN

i=LastModDate.getYear();

if (i<1900) {i=i+1900;}

document.write(i,",");

//STOP sprawdzanie wyswietlania daty przez przegladarki IE i NN

A. Dane osobowe:

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia:

dzień miesiąc

rok

Adres zamieszkania:

domu nr lokalu

value=“nr lokalu”/

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

/E-maile

Płeć:

mężczyzna

kobieta

Wykształcenie:

wyższe

średnie

/podstawowe

Zawód:

wykonywany

B. Jestem:

pracujący

bezrobotny

rencista

emeryt

C. Jestem:

osob± chor± na

jaskrę

krewnym osoby

chorej na jaskrę

osob± zainteresowan±

problematyk± jaskry

C. Jestem chory na jaskrę:

wrodzon±

okołoporodow±

pourazow±

inny rodzaj

D. Okre¶l swoje oczekiwania wobec Stowarzyszenia

E. Okre¶l w jaki sposób chciałby¶ pomóc w realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia.

pod tym adresem są dosyć dobrze opisane formularze:

http://www.kurshtml.boo.pl/

Czytałam. Nie rozumię tylko dlaczego nie chce się wysłać formularz. Aby wysłać formularz wpisuje w nim jak sądziałm aktywny formularz , uruchamiam wyślij pokazuje się poczta .Muszę skopiować wypełniony formularz wkleić go do listu i wtedy mogę go skutecznie wysłać.

ja to się nie zna mna formularzach ale jak zrobiłem coś takiego

<?php

if (count($_POST))

{

////////// USTAWIENIA //////////

$email = ‘xxx@gxxxx’; // Adres e-mail adresata

$subject = ‘temat’; // Temat listu

$message = ‘Dzi^ekujemy za wys^3anie formularza’; // Komunikat

$error = ‘Wyst^1pi^3 b^3^1d podczas wysy^3ania formularza’; // Komunikat b^3^edu

$charset = ‘iso-8859-2’; // Strona kodowa

//////////////////////////////

$head =

“MIME-Version: 1.0\r\n” .

“Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n” .

“Content-Transfer-Encoding: 8bit”;

$body = ‘’;

foreach ($_POST as $name => $value)

{

if (is_array($value))

{

for ($i = 0; $i < count($value); $i++)

{

$body .= “$name=” . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . “\r\n”;

}

}

else $body .= “$name=” . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . “\r\n”;

}

echo mail($email, “=?$charset?B?” . base64_encode($subject) . “?=”, $body, $head) ? $message : $error;

}

else

{

?>

A. Dane osobowe:

Nazwisko

Pierwsze imie

Drugie imie

Data urodzenia:

dzie´n miesiac

rok

Adres zamieszkania:

domu nr lokalu

value=“nr lokalu”/

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

/E-maile

Ple´c:

mezczyzna

kobieta

Wyksztalcenie:

wyzsze

´srednie

/podstawowe

Zawód:

wykonywany

B. Jestem:

pracujacy

bezrobotny

rencista

emeryt

C. Jestem:

osobą chorą na

jaskre

krewnym osoby

chorej na jaskre

osobą zainteresowaną

problematyką jaskry

C. Jestem chory na jaskre:

wrodzoną

okoloporodową

pourazową

inny rodzaj

D. Określ swoje oczekiwania wobec Stowarzyszenia

E. Określ w jaki sposób chcialbyś pomóc w realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia.

?php

}

?

to mi wysłało. zapis jako nazwa.php

tam trzeba jakieś korekty to zrób ale wysyła