Formularz :)


(Szymon Lasota) #1

Witam :slight_smile: Potrzebuje przeróbki pewnego skryptu. Wam doświadczonym użytkownikom nie sprawi to problemu lecz mi sprawia nie mały problem :slight_smile:

<?php

$imagefile="nazwapliku.jpg"; //przykładowo

$info=getimagesize($imagefile);

$width=$info[0];

$height=$info[1];

$type=$info['mime'];

$newwidth=130; //przykładowo

$newheight=130; //przykładowo

switch($type)

{

case 'image/jpeg':

  $image=imagecreatefromjpeg($imagefile);

  break;

case 'image/png':

  $image=imagecreatefrompng($imagefile);

  break;

case 'image/gif':

  $image=imagecreatefromgif($imagefile);

  break;

default:

  die("Niepoprawny format pliku obrazu!");

}

$thumb=imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);

imagecopyresampled($thumb, $image, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);

$thumbfile="thumb-".$imagefile; //przykładowo

switch($type)

{

case 'image/jpeg':

  imagejpeg($thumb, $thumbfile);

  break;

case 'image/png':

  imagepng($thumb, $thumbfile);

  break;

case 'image/gif':

  imagegif($thumb, $thumbfile);

  break;

} 

?>

Oto skrypt znaleziony w sieci potrzebuje wstawić zmienną w miejscu nazwapliku.jpg. Wartość zmiennej przyjmowała by nazwę pliku podaną w formularzu.

Proszę o kod takiego formularza oraz poprawkę w skrypcie.

Pozdrawiam i dziękuje Szymon Lasota


(Wszerad91) #2
$imagefile="nazwapliku.jpg";

zmieniasz na:

$imagefile=$_POST["nazwa zmiennej wysyłanej przez formularz"].'.jpg';

lub

$imagefile=$_GET["nazwa zmiennej wysyłanej przez formularz"].'.jpg';

w zależności jaki sposób przekazywania zmiennej wybierzesz. jak nie wiesz jak przekazać zmienna za pomocą formularza to masz link:http://www.webhosting.pl/Kurs.PHP..Wstep.do.programowania.w.popularnym.jezyku.skryptowym?page=8

"nazwa" jest nazwą zmiennej jaką masz wstawić tu będzie tak:

$imagefile="$_POST[nazwa].'.jpg';

Powinno być tak ale nie jestem ekspertem w te klocki a tylko się uczę.


(Szymon Lasota) #3

Dziękuje już działa. Robiłem podobnie do ciebie ale miałem jeden błąd na który nie zwróciłem uwagi. A mianowicie nie wpisałem method="POST" do formularza.

Temat do zaknięcia :smiley: