Foto panorama konwersja do video

Szukam programu, który z panoramy foto zrobi powoli przesuwające się video na takie sposoby:

  1. Panorama pozioma 20000 x 3000 px zmniejszy do wysokości 1080 i powoli przesunie od lewej do prawej lub odwrotnie.
  2. Pionowa panorama lub pojedyncze foto o rozmiarze 3000 x 5000 zmniejszy do szerokości 1920 i przesunie z góry w dół lub z dołu do góry
  3. Panorama o rozmiarach 10000 x 10000 px bez zmniejszania wyświetli lewe górne 1920 x 1080 px, a następnie przesunie wg wybranego schematu.
    Najlepiej aby zapisywał video bez kompresji lub w wysokiej jakości.

Program “PhotoFilmStrip”

1 polubienie