Fraps : Co go obciąża?

Wypiszcie co Fraps’a obciąża. Bo ja myślę, że tu ma znaczenie rozdzielczość.