Fraps : Co go obciąża?


(Acreedpl) #1

Wypiszcie co Fraps'a obciąża. Bo ja myślę, że tu ma znaczenie rozdzielczość.