Free Pascal Error: Wrong Number of parameters specified for call to "LoadLibrary"


(Adam Fraczkowski) #1

Próbowałem załadować tym kodem bibliotekę ale to nie działa

ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?

 

uses dynlibs;


(Adammo) #2

Inicjalizacja powinna wyglądać inaczej:

lib := LoadLibrary('library.dll');

Zresztą więcej znajdziesz tutaj:

http://wiki.freepascal.org/Lazarus/FPC_Libraries


(Adam Fraczkowski) #3

Poprawiłem trochę kod i już działa

 

uses dynlibs;