Free Pascal- jak sprawdzić identyczność 2 wyrazów


(Mateusz Antoniewski) #1

Więc tak mam taką procedure:

Procedure SzukajWgNazwiska;

Var

nazwisko: string;

i: byte;

Begin

assign(f, 'minibaza.dat');

reset(f);

Repeat

write('Podaj nazwisko: ');

readln(nazwisko);

if length(nazwisko)<2 then writeln('PODANO ZLE DANE!');

Until length(nazwisko)>=2;

while not eof(f) do

Begin

for i:=1 to ilosob do

Begin

read(f, osoba_);_

with osoba do

if nazwisko=osoba__.nazwisko then {<<<<<<<<<<<<<<-------TU JEST TA LINIJKA}

Begin

writeln('OSOBA ',i);

writeln;

write('Imie: '); writeln(osoba__.imie);

write('Nazwisko: '); writeln(osoba__.nazwisko);

write('Data urodzenia: '); write(osoba__.dzienur); write('.'); write(osoba__.miesiacur); write('.'); writeln(osoba__.rokur);

End

else

writeln('NIE MA OSOB SPELNIAJACYCH PODANE KRYTERIA!');

End;

End;

close(f);

End;

Za każdym razem kiedy uruchomie te procedure to nic sie nie dzieje i wypisuje mi wszystkie osoby, tak jakby warunku w ogole nie bylo. Chodzi mi o to aby sprawdzono wpierw czy oba wyrazy są identyczne. Robie to po prostu znakiem rowna sie lecz to nic nei daje. Jak to mam zrobic?


(Pablo_Wawa) #2

Problem jest instrukcja with w linii przed tą przez Ciebie zaznaczoną (with osoba do).

Otóż nazwisko jest w tym wypadku utożsamiane z polem osoba__.nazwisko. Wywal tę linijkę i będzie dobrze.

P.S. Masz też inny błąd - pętla while not eof(f) jest tylko raz wykonywana, bo w niej czytasz (w innej pętli) wszystkie rekordy z bazy/pliku.


(Mateusz Antoniewski) #3

Dobra wszystko picuś glancuś tylk ow programie głównym są jakieś 2 błędy. Oto kod:

Begin

Repeat

Menu;

Repeat

Wybor; {tutaj jest bład pisze: illegal expression}

Until decyzja in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

if decyzja<>7 then

Begin

case decyzja of

1: Wprowadzanie;

2: Wyprowadzanie;

3: Begin

Repeat

PrzeszukajMenu;

Repeat

Przeszukuj;

Until opcja in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

if opcja<>7 then

Begin

case opcja of

1: SzukajWgImienia;

2: SzukajWgNazwiska;

3: SzukajWgDniaUr;

4: SzukajWgMiesiacaUr;

5: SzukajWgRokuUr;

6: Clrscr;

7: Exit

End;

End;

Until opcja=7;

End;

4: Begin

Repeat

EdytujMenu;

Repeat

EdycjaWybor;

Until decyzjaedytuj in [1, 2, 3, 4, 5];

if decyzjaedytuj<>5 then

Begin

case decyzjaedytuj of

1: DodajNowyRekord;

2: EdytujBiezacyRekord;

3: Clrscr;

4: Exit;

End;

End;

Until decyzjaedytuj=5

End;

5: Eksportuj;

6: Clrscr;

7: Exit;

End;

End;

Until decyzja=7;

End. {tutaj jest 2: ';' expected but '.' found} wiem, że coś z beginem i endem tylko za cholere nie moge znalezsc bledu


([alex]) #4

Sformatuj kod tak aby było widoczne który begin jest parą do którego end.

Któryś z begin nie ma odpowiedniej pary.


(Mateusz Antoniewski) #5

No właśnie ja tak robię, ale jak się wklei na forum to tekst się wyrównuje. Ale mógłby ktoś sprawdzić, bo wrzuciłem ten sam kod na wklej.org: http://wklej.org/id/460019/ .