(Free Pascal) Wyszukiwanie liczby w tablicy jednoelementowej


(alabama1) #1

Witam. Proszę o wytłumaczenie, dlaczego poniższy program działa tylko, gdy chcę znaleźć liczbę 3. Gdy zmienię program tak, żeby wyszukał liczbę 2 lub 1, nic nie pokazuje. O co chodzi? Zadanie jest takie, żeby program w tablicy jednowymiarowej wyszukał daną liczbę i podał numer komórki tabeli.

program znajdz_liczbe;

uses crt;

var

A:ARRAY[1..3] of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 3 do A[i]:=i;

if A[i]=3 then write(A[i],' ',i);

readln;

end.

(Rolek0) #2

Sprawdzasz tylko ostatni element tabeli, który wynosi 3.


(alabama1) #3

To jak ten program zmienić, żeby znalazł 2?

Czekaj, czekaj- zrobić to sprawdzanie w pętli?


(Drobok) #4

owszem


(alabama1) #5

Haha- cieszę się, bo chyba zaczynam już tego Pascala rozumieć. Sam do tego doszedłem, tylko musiałem zauważyć, że sprawdzam tylko ostatni element.