FRST, Błędy w dzienniku zdarzeń

Co zrobić?

Dziennik Aplikacja:

Error: (01/20/2018 07:55:32 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query “SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA “Win32_Processor” AND TargetInstance.LoadPercentage > 99” could not be reactivated in namespace “//./root/CIMV2” because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (01/19/2018 07:24:00 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query “SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA “Win32_Processor” AND TargetInstance.LoadPercentage > 99” could not be reactivated in namespace “//./root/CIMV2” because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (01/19/2018 06:40:01 PM) (Source: RasClient) (EventID: 20227) (User: )
Description: Identyfikator CoId={FCC78C55-9BB4-42BD-9776-9EEA80C6EB92}: Użytkownik Michał-PC\Michał wybrał numer w celu nawiązania połączenia o nazwie Orange Free, jednak jego nawiązanie nie powiodło się. Kod błędu zwrócony w wyniku niepowodzenia: 0.

Error: (01/19/2018 06:10:23 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: deskboard.exe, wersja: 1.1.2.0, sygnatura czasowa: 0x4ad4664b
Nazwa modułu powodującego błąd: MFC71.DLL, wersja: 7.10.3077.0, sygnatura czasowa: 0x3e77fdfd
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x00018bcd
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1504
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d3913b79bfc345
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\Deskboard\deskboard.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\MFC71.DLL
Identyfikator raportu: a2024b6e-fd3b-11e7-9205-cc7464538a94

Error: (01/19/2018 04:37:58 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: TextMessaging.exe, wersja: 15.1.2.0, sygnatura czasowa: 0x4ad46558
Nazwa modułu powodującego błąd: TextMessaging.exe, wersja: 15.1.2.0, sygnatura czasowa: 0x4ad46558
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000aafb
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1598
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d3913b79bd794d
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\PhoneTools\TextMessaging.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\PhoneTools\TextMessaging.exe
Identyfikator raportu: b8f3c6da-fd2e-11e7-9205-cc7464538a94

Error: (01/19/2018 07:08:11 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: Event filter with query “SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA “Win32_Processor” AND TargetInstance.LoadPercentage > 99” could not be reactivated in namespace “//./root/CIMV2” because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

Error: (01/18/2018 10:18:07 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: TextMessaging.exe, wersja: 15.1.2.0, sygnatura czasowa: 0x4ad46558
Nazwa modułu powodującego błąd: TextMessaging.exe, wersja: 15.1.2.0, sygnatura czasowa: 0x4ad46558
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000aafb
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1710
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d390a1d4f82092
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\PhoneTools\TextMessaging.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\PhoneTools\TextMessaging.exe
Identyfikator raportu: 134dad26-fc95-11e7-b559-8f368c5ba59a

Error: (01/18/2018 10:16:42 PM) (Source: RasClient) (EventID: 20227) (User: )
Description: Identyfikator CoId={A6ADF8B8-998C-40D9-88AF-BDDF5EF06BD2}: Użytkownik Michał-PC\Michał wybrał numer w celu nawiązania połączenia o nazwie Orange Free, jednak jego nawiązanie nie powiodło się. Kod błędu zwrócony w wyniku niepowodzenia: 777.

Error: (01/18/2018 10:15:28 PM) (Source: RasClient) (EventID: 20227) (User: )
Description: Identyfikator CoId={FC81883A-2C0F-454C-BE9B-59D2914266E3}: Użytkownik Michał-PC\Michał wybrał numer w celu nawiązania połączenia o nazwie Orange Free, jednak jego nawiązanie nie powiodło się. Kod błędu zwrócony w wyniku niepowodzenia: 777.

Error: (01/18/2018 09:53:47 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program deskboard.exe w wersji 1.1.2.0 zatrzymał interakcję z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.

Identyfikator procesu: da0

Godzina rozpoczęcia: 01d3909e0aa8133b

Godzina zakończenia: 8

Ścieżka aplikacji: C:\Program Files (x86)\OrangeBS\BEWInternet-PL-IEW\Deskboard\deskboard.exe

Wkleić do Notatnika i zapisać jako plik .vbs (Wszystkie pliki) , uruchomić skrypt i OK , OK … :

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _
& “{impersonationLevel=impersonate}!\” _
& strComputer & “\root\subscription”)

Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name=‘BVTFilter’")

set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding")

set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding")

For each obj2 in obj2set
WScript.echo "Deleting the object"
WScript.echo obj2.GetObjectText_
obj2.Delete_
next

For each obj3 in obj3set
WScript.echo "Deleting the object"
WScript.echo obj3.GetObjectText_
obj3.Delete_
next

WScript.echo "Deleting the object"
WScript.echo obj1.GetObjectText_
obj1.Delete_

C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFC71.DLL ? Programy 32b (C:\PROGRAM FILES (x86)) powinny odwoływać się do lokalizacji SYSWOW64 , a nie SYSTEM32 .

2018-01-21 14_04_26-Windows Script Host Coś chyba nie tak

Czy masz błędy w działaniu komputera?
Wklej najnowsze pliki skanowania frst.txt i Addons.txt

strComputer = "." 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ 
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _ 
& strComputer & "\root\subscription") 
 
Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name='BVTFilter'") 
 
set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding") 
 
set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding") 
 
 
 
For each obj2 in obj2set 
        WScript.echo "Deleting the object" 
        WScript.echo obj2.GetObjectText_ 
        obj2.Delete_ 
next 
 
For each obj3 in obj3set 
        WScript.echo "Deleting the object" 
        WScript.echo obj3.GetObjectText_ 
        obj3.Delete_ 
next 
 
WScript.echo "Deleting the object" 
WScript.echo obj1.GetObjectText_ 
obj1.Delete_ 

Jak też się wywali, to miej pretensje do kazdana, wraca na forum i nie ogarnął że nie można wklejać kodów luzem bo się wytną np. “\” i potem kod nie będzie działać.

Miałeś wkleić pliki, nie zawartość
obraz

wyedytuj post kasując zawartość, wklej pliki

Addition.txt (39,7 KB)
FRST.txt (101 bajtów)

frst jest pusty :scream:

Już daję nową z tą się coś stało

FRST.txt (23,2 KB)
To powinno być okej

Ja spadam, odczytam koło 20

Zapisz ten plik w katalogu z FRST64.exe, tzn. C:\Users\Michał\Desktop
fixlist.txt (2,0 KB)
Uruchom program i kliknij Napraw.
Program zamknie niepotrzebne procesy i utworzy Punkt Przywracania.
Nie napisałeś jakie problemy miałeś z komputerem, więc zaobserwuj czy poprawiło się jego działanie.

Dziękuję! Już miałem dysk wymieniać. Miałem ścinki w przeglądarce coś w stylu “freezów” na 3-10s. Mogę się odwdzięczyć jakimś przelewem czy coś :smile:

1 polubienie

Miło to słyszeć. Przelej swoją wdzięczność na klawiaturę :wink:

https://support.microsoft.com/en-us/help/2545227/event-id-10-is-logged-in-the-application-log-after-you-install-service