Fssm32.exe / svchost.exe

Witam,

Od jakiegoś czasu mam coraz większe problemy ze spowalnianiem kompa przez aplikacje fssm32.exe / svchost.exe. Próbowałam znaleźć odpowiedzi na forach, ale jest to dla mnie czarna magia i dlatego zwracam się do Was. Pomocy… Tym bardziej, że jestem totalną blondynką w tych sprawach. Póki co doszłam do tego, żeby zainstalować HijackThis, więc od razu podaję poniżej loga (może pomoże, bo dla mnie to tyle, co trudne słowo napisane w języku japońskim). Będę wdzięczna za wszelką pomoc. Dziękuję

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:25:48, on 2009-06-30

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\PROGRA~1\F-Secure\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mail.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= … &pf=laptop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= … &pf=laptop

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM…\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM…\Run: [F-Secure Manager] “C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE” /splash

O4 - HKLM…\Run: [F-Secure TNB] “C:\Program Files\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe” /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MsnMsgr] “C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [Flircik] C:\Program Files\Onet\Flircik\Flircik.exe

O4 - HKCU…\Run: [PC Suite Tray] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe” -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [Nokia.PCSync] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe” /NoDialog (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [Nokia.PCSync] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe” /NoDialog (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Block this popup - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: IE Shield… - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_US&c=Q305&bd=pavilion&pf=laptop

O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.pl/s/v/27.49/uploader2.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - C:\PROGRA~1\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

End of file - 10056 bytes

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

to sfiksuj

Aby usunąć wpis, kliknij w głównym oknie programu “Do a system scan only”.

Wybrane do usunięcia pozycje zaptaszkuj w kwadracie po lewej stronie, a następnie kliknij w dolnej części okna przycisk “Fix Checked”.

pobierz ccleanera i przeczyść komputer.

wejdz w start uruchom wpisz msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz:

[sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

[Nokia.PCSync] “C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe” /NoDialog (User

[swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

[Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

[bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

oraz zrób defragmentację dysku

Ten proces należy do F-Secure (bierze bardzo dużo pamięci, mi brał ok. 150000 K)

To proces systemowy (też bierze dużo pamięci).

Zainstaluj SP3!