Funkcja 'autoremove' - jak działa


(JarekMk) #1

Chce odinstalowac kade więc pisze:

jarek@House:~$ sudo apt-get remove --purge kde

Password:

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności

Reading state information... Gotowe

Pakiet kde nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty.

Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już potrzebne:

openoffice.org-l10n-pl ktip kdeprint libdc1394-13 libavahi-compat-libdnssd1

libwxgtk2.6-0 kdebase wpolish konqueror-nsplugins kpager klipper

libpostproc0d ksmserver ksysguard libdvbpsi4 libavformat0d kmenuedit

libxosd2 ksplash libvlc0 arts libwxbase2.6-0 poster khelpcenter libdvdnav4

libiso9660-4 openoffice.org-help-pl ksysguardd psutils kpersonalizer

libavcodec0d myspell-pl kdelibs libtar kappfinder kate libvcdinfo0

libtorrent9 kdepasswd libsdl-image1.2

Użyj 'apt-get autoremove' aby je usunąć.

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.

Co się stanie jak użyje tego polecenia? Domyślam się żę usuną się te pakiety ale czy nie uszkodza mi systemu ?

Co dokładnie robi to polecenie ? Jest to jakaś forma czyszczenia systemu?


(Sawyer47) #2

Tylko usuwa te pakiety, które nie są potrzebne. Bez obaw możesz użyć.


(JarekMk) #3

Dziękuje :slight_smile: