Funkcja czyszcząca tablicę


(Patrol) #1

Witam!

Czy jest funkcja która by czyściła tablicę i resetowała pole id (auto_increment), tak by zaczynało od 1?


(inż. Piniol) #2

TRUNCATE TABLE [nazwa_tabelki]

lub

DELETE FROM [nazwa_tabelki]

ALTER TABLE [nazwa_tabelki] AUTO_INCREMENT = 1


(Airborn) #3

resetowanie pola przechowującego id to nie jest przeważnie dobry pomysł, może doprowadzić do pojawienia się braku spójności danych

patryk_patrol , zasadniczo nie ma czegoś takiego jak tablica, prawidłowa nomenklatura to tabela

może być też ALTER SEQUENCE, dla Postgresa inne silniki mogą mieć jeszcze inną składnię


(Patrol) #4

Mam pytanko. Jak wylosować jeden rekord z tabeli?


(inż. Piniol) #5

Jeżeli MySQL to np.:

SELECT * FROM tabelka

ORDER BY RAND() LIMIT 1