Funkcja jeżeli w Excelu

witam!

siedze od paru godzin nad funkcją jeżeli i niestety bardzi cięzko mi idzie… :frowning:

czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak powinna wyglądać formuła która by pokazywała wartość:

osoba poniżej 1,60 - niski

osoba powyżej 1,60 poniżej 1,70 - średni

osoba powyżej 1,70 - wysoki

Z góry wielkie dzięki…

p.s. Czy jest jakaś mądra strona która tłumaczy tą funkcje w bardzo prosty sposób??

W tym przykładzie w komórce A1 wpisujesz wzrost, a funkcję dajesz np. w B1:

=JEŻELI(A1<160;"Niski";JEŻELI(A1>170;"Wysoki";"Średni"))

Strony:

http://excel.blox.pl/html

http://www.excelforum.pl/

http://www.excelwpraktyce.pl/

I dużo innych. Wystarczy poszukać w Google. :slight_smile:

Albo

=JEŻELI(A1>1,7;"wysoki";JEŻELI(A1>1,6;"średni";"niski"))

hej! dzięki… :slight_smile:

niestety mam jeszcze jeden problem: muszę wymyśleć formułe która by uzupełniała pola według wzoru:

0 nieobecności wzorowe

1 nieobecność bardzo dobre

do 3 nieobecności dobre

4-6 nieobecności dostateczne

powyżej 6 nieobecności naganne

Na razie moja formuła wygląda tak ale nie działa :confused: gdzie popełniłem błąd?? (Komórka I to liczba nieobecności a F to rodzaj zachowania)

=JEŻELI(I13=0;F28;JEŻELI(I13=1;F29;JEŻELI(LUB(I13>1;I13<3;F30);JEŻELI(LUB(I13>3;I13<6;F31);JEŻELI(I13>6;F32)))))

p.s. jeżli moja formuła licz osoby poniżej 160cm wygląda tak:

=LICZ.JEŻELI(C32:C42;"<160")

to jak musi wyglądać formuła która liczy osoby powyzej 160cm ale mniej niż 170cm??

=JEŻELI(A1>6;"nieobecności naganne";JEŻELI(A1>3;"nieobecności dostateczne";JEŻELI(A1>1;"nieobecności dobre";JEŻELI(A1=1;"nieobecności bardzo dobre";"nieobecności wzorowe"))))
=LICZ.WARUNKI(C32:C42;">160";C32:C42;"<170")
  1. Ja bym tu zastosował funkcję wyszukaj.pionowo.

W moim przypadku dane były umieszczone w następujących komórkach:

Dane które trzeba porównywać / wyszukać w komórkach A30:B37 i wyglądały następująco:

0 Wzorowe

1 Bardzo Dobre

2 Dobre

3 Dobre

4 Dostateczne

5 Dostateczne

6 Dostateczne

7 Naganne

A funkcja wygląda następująco:

=JEŻELI(B2<0;"Błąd Danych";WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;A$30:B$37;2))

Dodatkowo jest zabezpieczenie przed wpisaniem wartości ujemnych. Funkcja może być w dowolnym miejscu arkusza. W tej chwili szuka wartości do porównania w komórce B2, co też można zmieniać dowolnie. 2. Dla zakresu >160 - czyli 161 - i mniejszego od 170 - czyli 169 - licz.jeżeli wygląda następująco:

=LICZ.JEŻELI(G2:G25;">160")-LICZ.JEŻELI(G2:G25;">169")

Danych szuka w zakresie komórek G2:G25, co można dowolnie zmieniać.

  1. Jest taki magiczny klawisz F1 w Excelu, który włącza Pomoc. :slight_smile: Tam jest wszystko napisane.