Funkcja która na wejściu przyjmuje tablicę stringów php


(tomi001) #1

Mam taki problem jak powinna wyglądać deklaracja funkcji, która na wejściu przyjmuje tablice stringów

mam coś takiego

class choroby {
  //funkcja która stra się zdiagnozować chorobę na podstawie różnych delegliwośći

  function diagnozuj_chorobe($dolegliwosc) {
  print "$dolegliwosc[0]
$dolegliwosc[1]";  }}$obiekt = new choroby;


$obiekt->diagnozuj_chorobe("lorafen","diazepam");

Tylko, że to drukuje tylko literę l i oa jak zrobić żeby wydrukowało lorafen i diazepam.


(litestep) #2

Problem jest w wywołaniu, do funkcji nie przekazujesz tablicy stringów a dwa osobne parametry, z których drugi jest ignorowany.

$obiekt->diagnozuj_chorobe(array("lorafen","diazepam"));

(GioWDS) #3

ew. możesz pobrać listę argumentów jako tablicę func_get_args()