Funkcja łączenia PDO

Siemka. Próbuje zrobić sobie podobną funkcję jak tą

function laczenie()

{

  global $mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass, $mysql_db;


  if (!@mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass))

  {

   switch (mysql_errno())

   {

    case 1040:

    case 2002:

      if ($_SERVER[REQUEST_METHOD] == "GET")

        die("blad");

      else

        die("Too many users. Please press the Refresh button in your browser to retry.");

    default:

      die("[" . mysql_errno() . "] dbconn: mysql_connect: " . mysql_error());

   }

  }

  mysql_select_db($mysql_db)

    or die('dbconn: mysql_select_db: ' + mysql_error());

}

Wywoływałem ją sobie w każdym nowym pliku i dawałem zapytania mysql_query. Teraz próbuje zrobić coś takiego w PDO z postgre. Ma ktoś jakiś pomysł ? :smiley: